Det ukrainska folket lider svårt och orsaken är en rad politiska misstag av flera parter.

Det var fel av Zelinskyj att inte försöka följa Minskavtalet och att inte skydda den ryska befolkningen på Donbass.

Det var fel av USA att uppmuntra Ukraina att bli medlemmar av Nato.

Det var fel av Putin att invadera Ukraina.

Världsfreden beror av många känsliga faktorer och i botten terrorbalansen med kärnvapnen. Balansen mellan stormakterna har uppkommit över lång tid och ska ändras med försiktighet. Alla stormakter behöver stand-off, det är tyvärr en sida av terrorbalansen. När den hotas uppstår konflikter som den nu i Ukraina och som i Kubakrisen 1962.

Kinas utrikesminister har kontakt med Ukrainas utrikesminister och vill medla i konflikten. Den chansen bör Zelinskyj ta för att skydda sin befolkning och uppnå vapenstillestånd så fort som möjligt. Den amerikanska linjen med att uppmuntra Ukraina till fortsatt strid är katastrofal.

Uppnås fred så finns det chans att freden i östra Europa kan bli stabil och långvarig.

Det är tur att vi har Sven Hirdman i den svenska debatten, den är den enda kloka och hedervärda rösten.

Dela detta inlägg