”När diskussionerna om det som sedemera blev den akademiserade officersutbildningen tog sin början vid mitten av 1990-talet var skälet ett och endast ett: förbättra officersutbildningen och se till att den förberedde officerarna för de nya uppgifter som de ställdes inför och inte för det gamla invasionsförsvaret.” Detta citat är taget ur ”Från yrke till profession” – Försvarshögskolan (FHS), Berndt Brehmer (2011). Nu när invasionsförsvaret återigen är det svenska förvarets huvudinriktning blir konsekvensen naturlig: Officersutbildningen måste återgå till det fokus som rådde innan den stora avrustningen av totalförsvaret. Akademiseringen av officersutbildningen får inte bli ett primärt mål. Det primära målet bör vara en utbildning som levererar krigsmän och därmed bidrar till att landet kan värja sina gränser. Då är det också bra att minnas att det gamla systemet fungerade bra, svenska officerare i internationell tjänst fick bra betyg. LÄNK – Officersutbildningen då, SOU 1990:57 sida 34 Samtidigt bör återtagandet av en funktionell och krigsinriktad officersutbildning göras med försiktigt handlag. Exemplen med myndigheter som tappar förmåga genom ständigt stora omorganisationer förskräcker. Låt oss konstatera att akademiseringen av officersutbildningen är ett gott sekundärt mål som kan hjälpa oss att nå det primära målet. Examensrätten ger Försvarshögskolan en plats i den akademiska världen. Upprättandet av ämnen vid Försvarshögskolan ger möjlighet till en expansion och utvecklingen av sakområdet som inte kurserna tidigare kunde ge. Fördelen med det tidigare systemet var att det var mer tillämpad övning och förbandstillhörighet för officeren. Förbanden i försvaret påminner om en symfoniorkester eller för den delen ett ishockeylag som måste träna individuellt men också spela ihop regelbundet för att kunna göra bra ifrån sig. Det handlar inte om att en gång få ett examina. Ett återtagande av en funktionell och krigsinriktad officersutbildning kan gå hand i hand med återtagandet av värnpliktsutbildningen. Utbildning av värnpliktiga på regementen i alla län är nämligen av avgörande vikt för senare rekrytering till officersprogram och hemvärnet. Mikael Jansson, tidigare försvarsutskottet och försvarsberedningen
HMS Marieholm var stabsfartyg i Kustflottan från 1950

Dela detta inlägg