Sverigedemokraternas nya besked i Natofrågan – att man nu oreserverat är för ett möjligt svenskt medlemskap – är mycket negativt för Sveriges säkerhet. Kovändningen är kanske menad som politiskt taktiserande, men den får realpolitiska följder: Frågar man Pentagon om vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära, är det ingen hemlighet att de tror att det skulle öka krigsrisken. Sverige riskerar således att bli krigsskådeplatsen i en framtida stormaktskonflikt.

Partiets kovändning är inte endast ett oskyldigt ställningstagande för en option – något de får att låta som en mindre teknikalitet. I själva verket är det en stark signalpolitik som kommer uppmärksammas såväl i Washington, Moskva som Peking. Hela världen ställer sig nu frågan om det finns en majoritet för ett svenskt Nato-medlemskap; en helt ny säkerhetspolitisk verklighet.

Redan tidigare har Socialdemokraternas hållning i Natofrågan gjort det svårt för den svenska allmänheten att förstå säkerhetspolitiken. Socialdemokraterna säger nej till Nato-medlemskap, men de agerar i praktiken så att Sverige vävs in i Nato. Amerikansk trupp övar i Sverige; tvärtemot våra försvarsintressen inköptes det ålderdomliga amerikanska luftvärnssystemet Patriot, trots att det fanns bättre och billigare alternativ och det planeras för att Nato-förband ska kunna verka under den svenska divisionsstab som Sverige utvecklar. Summan av allt detta är att Sverige förlorar förmågan att leda sin egen krigsmakt och de facto blir beroende av Nato och USA.

Nu när även Sverigedemokraterna medvetet gör sin position otydlig, hänger Natofrågan ännu mer i luften. På min tid som försvarspolitisk talesperson, tog jag på mig rollen att ständigt poängtera att riksdagen var emot ett Natomedlemskap. Det var en viktig roll som Sverigedemokraterna fyllde, som det enda högerpartiet som aktivt tog ställning mot detta.

Deras motstånd mot Nato har under hela riksdagstiden varit ett hinder och ett rött skynke för stora dela av borgerligheten. Sverigedemokraternas nya besked grundar sig inte på några säkerhetspolitiska avvägningar, utan är helt ett försök att blidka Moderaterna. Att hänvisa till att Finland har en Nato-option är ett svepskäl. Faktum är att Finland redan signalerat att man kommer välja samma väg som Sverige i Natofrågan. Således är valet vårt.

Den nu valda taktiken är farlig och onödig. Samtliga tidigare moderatledda regeringar har innefattat ett parti som varit emot svenskt Natomedlemskap – Centerpartiet – och det har inte inneburit några svårigheter. Det Sverigedemokraterna gör nu är att krypa, alldeles i onödan.

Mikael Jansson (AfS)

Dela detta inlägg