Tankesmedjan Lantvärnet

Grundandet
Ett antal sverigedemokrater började träffas år 2011 för att diskutera försvarspolitik. Initiativet kom från Robert Eriksson. Det fanns även personer som inte var sverigedemokrater med på mötena. Gruppen kom att kallas Lantvärnet.

Rådet
Snart kom arbetet att inrikta sig på att stödja utvecklandet av en försvarspolitik för Sverigedemokraterna, främst då en budgetmotion i riksdagen. För detta ändamål skapades ett råd, Sverigedemokraternas Försvars- och Säkerhetspolitiska råd (SFSR) som var ett rådgivande organ för den försvarspolitiska talespersonen vid denna tid: Mikael Jansson. Rådet godkändes av partisekretariatet som en del av SD. Vid en stadgegenomgång år 2015 beslöts dock att SFSR inte skulle tillhöra SD, varför rådet lades ned.

Nuvarande aktivitet
Den ursprungliga gruppen Lantvärnet finns dock kvar som en politiskt oberoende tankesmedja. Lantvärnet har ingen egen fastslagen linje utan utgör ett debattforum där medlemmar kan göra sig hörda med egna artiklar och tal. Till aktiviteterna hör seminarier, debatter, studiebesök och arbete med olika underlag.

Denna bloggsida skapades i oktober 2018, det kan finnas äldre materiel på:

http://www.lantvarnet.se
http://lantvarnet.wordpress.com