Länkar

FÖRSVARSMAKTEN
Högkvarterets officiella linje.

FOI
Forskningsinstitut under försvarsdepartementet

SIPRI
Internationellt institut som forskar om konflikter

KARLIS NERETNIEKS
Generalmajor och försvarsbloggare med rötterna i pansartrupperna och härstammandes från Lettland.

SKIPPER
Förvarsbloggare med marint perspektiv.

WISEMENS WISDOMS
Försvarsbloggare med flygvapenperspektiv.