Lantvärnets facebookgrupper

För att få ett lättillgängligt forum för vår debatt, så har vi skapat en sluten facebookgrupp. Meddela oss om du vill vara med. Vi har även en öppen facebookgrupp som du når via ikonen i sidfoten.